Projektsioon

Kui on Sündmuse planeerimiseks plaanid tehtud ja kui just VB on valitud selleks sobilikuks ansambliks sündmusel esinema, siis saame arutada edasiselt alljärgneva projektsiooni osas e. “TERVIKLAHENDUS SÜNDMUSELE”.
VB pakub lisaks ansambli tellimisele samuti Terviklahendusena optimaalseima tehnika, sündmuse edukaks vormistamiseks:
– helitehnika komplekteerimine
– valgustehnika komplekteerimine
– eriefektid
– DJ teenus
** Pakutavate seadmetega saate tutvuda VB kodulehel “TEHNIKA RENT” ja seal paiknevates alammenüüde rubriigis.

Peoruumi vormistus:
– ansambli ja ansamblit teenindava helitehnika paigutus ja helilevik ruumis vs helindamise võimalused/ lahendused lähtuvalt ruumi iseärasustest;
– tantsimiseks mõeldud põrandapind ja peolaudade kujundus külalistele ruumis vs ansambli esinemine/ nähtavus ja helilevik ruumis;
– õhtujuhi/ pulmavana teenindus üritusel vs tehnika paigutus ja helilevik ruumis, vajalikud lisaseadmed;
– catering, külaliste teenindus vs ansambli esinemine ja helilevik ruumis;

Sündmuse ülessehitus:
– Kui on kaasatud sündmuse läbiviimiseks õhtujuht (täiendavad esinejad, sõnavõtud, jne), siis VB teeb koostööd tehnilistes küsimustes sündmuse vormistuseks selle lõppemiseni;
Ansambli vahepausidel pakub VB külalistele meeleolukat tantsumuusikat, mis lepitakse eelnevalt kokku (sh. muusika valik) Tellijaga.

Tehnilised vajadused ja pakutavad võimalused:
– Ansambel vajab helitehnikale kvaliteetset elektrienergiat ja selleks soovitame võtta sündmust kavandades kindlasti ühendust pädeva isikuga, kelle kompetentsi ja töövaldkonda see kuulub. Küsige kõik vajalikud kontaktid, et vältida hilisemaid üllatusi/ ebameeldivust.

!! TÄHTIS TEADA:
Ebakvaliteetse elektrienergia olemasolul või kohapel selle selgumisel jätab ansambel endale igakordselt õiguse – KEELDUDA SÜNDMUST KOHAPEAL TEENINDAMAST, kuniks on tagatud vastavalt normidele kehtestatud pinge. Tarbitav elekter peab olema piisav ja korralikult maandatud.
* Tööstusvool – helitehnika, valgustehnika, toitlustu jm, faasid jaotuvad eraldi.
* Voolu lähtepunkt – võtta selgust voolu lähtepunkti kaugusest esinemiskohast ja selle võimalikust jaotusest esinemiskohal.
– Oluline on ansamblile tagada neid teenindavale transpordile ligipääs vahetusse esinemiskoha lähedusse ja samuti transpordi turvaline parkimine sündmuse jooksul.
– Alati vajab täpsustamist transpordi kogus, sest tihtilugu on ansamblit teenindavaid sõidukeid mitu ja see välistab hilisemad parkimisega seonduva segaduse.

Menu Title