Ansambli Tellimine

Sündmuse ettevalmistused – ansambli tellimine ja hindade kujundus

Juhul, kui sa pole varem ansambli tellimisega kokku puutunud, siis paneme kirja olulisemad küsimused, mis on heaks abimeheks sündmuse eelneval planeerimisel ja korraldusliku protsessi läbimõtlemisel. Kui ka eelarve saab kinnitatud ja vajadused samuti teada ning on tunne, et eelarvest jääb puudu sündmuse täielikuks õnnestumiseks siis planeerime sündmuste käiku koos ja leiame vajalikud võimalused sündmuse parimaks läbiviimiseks.

  • Hinnakujunduseks on mitmeid võimalusi. Olulisemaks teguriks on soovitud artisti honorar ja vastavalt artisti poolt esitatud “rider” (technical rider), mis sisaldab esinemisega kaasnevaid tehnilisi vajadusi (heli- ja valgustehnikale) sh. backstage” e. ansambli puhkeruum esinemise vältel.
  • Hinnas kajastab samuti transpordikulu, ansamblile ja helitehnikale.
  • Vajadusel, meie aitame Sul leida vajaliku artisti ja tehnika.

Millisele kuupäevale on sündmus planeeritud?

Artistile või ansamblile on kõige tähtsam võimalikult asjakohane eelinfo. Tavaliselt planeeritakse ansambli tellimine 3- 6 kuud ette, olulisemad sündmused nt. jaanipäev, jõuluaeg… planeeritakse 6-12 kuud ette. Tihtilugu on ansamblid hõivatud ja mida varem otsustada, seda kindlam on õnnestumine sobiva ansambli võimalikuks tellimiseks või siis parima lahenduse saamiseks vastavalt vajatavale muusikastiilile.

Kas sündmus toimub sise- või välistingimustes või mõlemas korraga?

Välistes oludes peab olema garanteeritud, et ansambel saab esineda vettpidava katusealusega esinemiskohas. Selleks on sobiv varikatusega olemasolev lava, püsivalt maapinnaga ühendatud ehitis, kuhu saab paigutada teisaldatava varikatuse, suurem telk, jne. Vihma ja tormi jaoks peab leiduma alati alternative e. sündmus vormistatakse siseruumis. Kui selleks ei ole vajalikke ettevalmistusi eelnevalt tehtud, siis ansambel võib keelduda üritusel esinemisest, kokkulepitud tingimuste loomiseni.

Esinemiskoha suurus sündmuse planeerimisel?

Ansambli kaasamisel sündmusele tuleb alati arvestada esinejatele mõeldud lavapinna piisava suurusega sh. lavale peavad mahtuma nii pillid, pillivõimendused, trummikomplekt jm. tehnika.
*Juhul, kui esinejaid on mitu, seda täpsemalt tuleks (sündmuse ajakava) ja logistika mõelda läbi, vältimaks hilisemat segadust, mis võib sündmuse ajalist vältust trastiliselt muuta.
*Külalistele peaks olema jäetud piisav tantsuruum, et kõik saaksid ennast tantsides mugavalt tunda.

Kas helitehnikale on tagatud kvaliteetne elektrienergia?

Ansambel vajab helitehnikale kvaliteetset elektrienergiat ja selleks on mõtekas algselt kavandades sündmust kindlasti ühendust võtta pädeva isikuga, kelle kompetentsi kuulub vastav töö. Soovitav on küsida vajalikud kontaktid, et vältida hilisemaid üllatusi ja ebameeldivust.
*Elektripinge kõikumine kahjustab helivõimendust ja instrumente ning võib sündmuse enneaegselt lõpetada ning põhjustada põhjendamatut kahju ansamblile, mida oleks olnud võimalik vältida.
*Tarbitav elekter peab olema piisav ja korralikult maandatud.
!! TÄHTIS TEADA: Ebakvaliteetse elektrienergia olemasolul on ansamblil alati õigus hilisemalt keelduda sündmust kohapeal teenindamast seniks, kuniks pole tagatud vastavalt normidele tagatud pinge.

Esinemiskoha valik, helitehnika ja planeering?

* Sündmuse geograafilise asukoha info (olgu siis Eestis või Eestist väljas) aitab muusikutel planeerida oma logistikat, sest alalatihti on muusikud pärit erinevatest piirkondadest ja selline eelinfo on hädavajalik sihtkohta jõudmisel.
*Kui ansambel või teda teenindav meeskond on tehnika planeeritud esinemiskohale juba paigaldanud, siis hilisemalt on tehnika teise kohta liigutamine äärmiselt tülikas ja aeganõudev protsess ning kogu tehtud tööd tuleb hakata ümber tegema, sh. (soundjack e. ansambel peab alustama uuesti heliproovidega). Sellist tegevust tuleks vältida.
*Ansamblit teenindav tehnika on raske ja tuleb arvestada, et distantsilt kohalevedu võib võtta ansambli liikmetelt olulise ja väärtusliku aja enne sündmuse algust.
*Ligipääs transpordiga. Ansamblit ja helitehnikat vedavale transpordile tuleks võimaldada ligipääs vahetusse esinemiskoha lähedusse.
*Kvaliteetse heli saladus peitubki otseselt ansambli ja helitehniku vahelises koostöös.

Kas sündmuse toimumiskohas on olemas kohalik helitehnika?

Enamjaolt eelistavad muusikud esineda isikliku helitehnikaga või siis enda poolt tellitud helitehnikaga nt. tuttavast helifirmast, tagamaks kindlat heli kvaliteeti ja võimsust. Juhul, kui lepitakse kokku, et kasutatakse ainult olemasolevat e. kohalikku helitehnikat, siis sellisel juhul võib ansambel esitada “technical rider” mis sisaldab endas esinemisega kaasnevaid tehnilisi eelnõudmisi heli- ja valgustehnikale. Tavaliselt sellisel juhul tegeleb ansambli tehniliste vajaduste väljaselgitamisega ansambli helitehnik, kes on samuti ansambli liige ja kannab vastutust helipildi ja helitehnika toimimise eest tervikuna. Ebakvaliteetse tehnika olemasolul võib soovitud ansambel keelduda esinemisest ja nõuda täiendavalt esinemiseks pädevat helitehnikat. Põhjused võivad olla erinevaid, nt. tehnika on vana ja amortiseerunud, helitehnika on halvasti hooldatud, elektriliselt ebapädevalt ühendatud/korralikult maandamata või helipilt ei ole kvaliteetne (signal prummib ja signaali helifoon on põhjendamatult kõrge), ebapiisav võimsus, jne.
* Kindlasti on otstarbekas küsida soovitud ansamblilt terviklahendust nii heli- kui valgustehnikale koos.

Tehnika vajadused, ansambel ja teised esinejad?

Kellele kuuluvat helitehnikat kasutatakse sündmuse terviku läbiviimiseks.…? (ansambel, õhtujuht, teiste artistide esinemine, esitluskõned, taustamuusika, DJ, jne.)?. Helivõimendust vajavad kõik ja on mõistlik tehnika sündmusele tellida ühest kohast.
* Ansambel vajab helindamist, et külalistel oleks mugavusstsoon tagatud …
* Õhtujuht/ Pulmavana vajab kindlasti oma hääle võimendamist, e. siis helitehnikat ja juhtmeta raadiomikrofoni kasutust, kui ta soovib liikuda ruumis või õues ringi.
*Kui peo korraldaja soovib ise või koos sõpradega laval esineda, siis on alati kasulik see enne sündmuse algust selgeks teha. Tuleb arvestada, et sellisel juhul muusikainstrumendid peavad esineda soovijatel olema endal alati kaasas, sest ansambli liikmed oma pille kasutada ei luba ja ei ole otstarbekas ega mõistlik sellele lootma jääda.
NB! Purjus külalisi enne ansambli esinemist, esinemise ajal, ega esinemise järgselt Ei lubata kunagi lavale ja selle eest peab peokorraldaja kandma hoolt.

Sündmuse ülessehitus ja ansambli pädevus?

Sündmuse kokkuleppimisel on kasulik võimalikult täpselt määratleda, milline on artisti ülesanne sinu peol. Oluline on teada ja täpsustada, millal on ansambli esinemise algus- ja “lõppakordi” kellaaeg. See teadmine aitab bändil oma aega ja logistikat otstarbekalt planeerida.
*Ansambli mänguvorm on tavaelus välja kujunenud: 3 x 40 min. Erinevatel ansambitel võib muusikaline maht kokkuleppeliselt varieeruda.
* Samuti, on otstarbekas ansambliga täpsustada esinemise repertuaar.

Mis toimub ansambli esinemise lõppedes ja DJ?

Mis saab edasi, kui ansambel lõpetab kokkulepitult programmi esitluse?.
Kas on arvestatud, et peale ansambli esinemist vajatakse sündmusel helitehnikat ja kas selleks on eelnevalt sõlmitud vastavad kokkulepped tehnika osas?.
*Kui soovid, et ka ansambli esinemise lõppedes mängiks muusika ja sündmus ei lõppeks pärast ansambli lahkumist, siis kindlasti pane enda jaoks kokku vajalik “playlist” meelepärasest muusikast ja lepi kokku DJ, kes suudab seda teostada parimal moel.

Mis toimub ansambli vahepausidel ja taustamuusika?

Mis saab siis, kui ansambel teeb vahepausi?. Kas taustamuusika on planeeritud sündmuse oluliseks osaks ja kui see on nii, siis kes vastutab taustamuusika eest?.
On tähtis ja alati mõtle enne läbi, milline muusika oleks sündmusele sobilik?. *Olgu tegemist pulma, juubeli, firmapeoga, jne…. on oluline, et Sinu jaoks sündmusel mängiks just kõige sobivam muusika, kuid arvesta muusika valikul kindlasti ka oma lähedaste- ja külalistega. Olgu see siis „folk” e. rahvalik muusika, tantsumuusika või “supper” rockipidu….
Tähtis on see, mis meeldib sinu külalistele ja kas see neile korda läheb?.
*Samuti võid meile sellest eelnevalt teada anda ja mõistagi saame Sinu sündmuse vahepausid vormistada vastavalt meeleoluka muusikaga, kes suudab seda teostada parimal viisil.

Kui sul on oma soovilugu?

Muusikud on kogenud ja laia repertuaaritundmisega pillimehed, aga siiski võimalikud Sinu või külaliste soovilood tuleks kindlasti enne mängu kokku leppida esinejaga. Peo käigus võib küll küsida bändimehelt: „Kas sa seda lugu tead või kas sa seda ka lugu mängid?“, kuid ansambel ei garanteeri kunagi soovitud lugude oskamist, pealegi ei pruugi see sobida nende muusikalise stiiliga ja ansambel võib keelduda soovitud helipalasid mängimast või ansambel Ei mängigi soovilugusid, vaid esineb vastavalt oma programmile kindla kavaga.
*Enamjaolt on sellised bändid kindlad oma stiilile, mida nad ka pakuvad oma parimas kvaliteedis ja vormis.
*Need ansamblid, kes on nõus mängima külaliste poolt soovitud lugusid, eeldavad eelnevat kokkulepet Tellijaga. mis annab muusikutele võimaluse tellitud soovilugude osas teha ka omapoolset nö. “kodutööd” e. aranžeerida lugusid “omas kuues!”.

Kuidas on organiseeritud ansambli “backstage” e. (puhkeruum) esinemise jooksul ja toitlustus?

Sündmusel ansambli mängimine kujutab endast kindlat mahukat ajalist perioodi: ansambli väljasõidust ja tagasijõudmisest.
*Kui ansambel jõuab esinemiskohta, toimub helitehnika paigaldus (sh. vajadusel valgustehnika, efektid, rekvisiidid jm.) ja sageli teevad seda ansamblimehed ise.
*Soundjack e. (helitehnika häälestus) kus toimub ansambli poolt mõnede lugude läbi mängimine, heli ja helileviku kontrollimiseks ja edasi vastavalt kellaajaliselt esinemisgraafik. mis praktikas algab alles tunde hiljem.
*Sündmuse lõppedes toimub helitehnika mahavõtmine, laadimistööd ja sõitmine tagasi sihtkohta.
* Kuna sündmuse terviku teenindamiseks on ajaline kogus mahukas, siis selle aja jooksul vajab ansambel endale backstage e. (olmeruumi): ettevalmistused esinemiseks, isiklike asjade hoidmiseks, kostüümide vahetamiseks, pillide- ja tehnika teenindamiseks.
*Ruum ei tohiks olla avatud ja kasutatav kolmandatele isikutele, peab olema kindlasti soe, vormistatud istekohtadega, riidenagid ja peegliga, võimalusel lähedal tarbitav vesi ja WC.
On tähtis, et ansamblile mõelud olmeruum oleks kindlasti lukustatatav.

 

ABIKS ANSAMBLI TELLIJALE – “Hea nõu on alati oluline!”

Menu Title